Ereleden

Leden van Junior Kamer Gorinchem die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan Junior Kamer met name op lokaal niveau kunnen worden voorgedragen voor het ere lidmaatschap.

Ere leden van de Junior Kamer Gorinchem:

Mevrouw M. Spuijbroek
De heer J. Vinckers
De heer E. J. Ames
De heer J.A. Krol
De heer A. Maurice
De heer J. Teensma
De heer H.N.M. Vos
De heer J. van Vuuren
De heer M.W. de Gruijter
De heer M. Jacobs

Senatoren

Leden van Junior Kamer die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan Junior Kamer (lokaal, nationaal, internationaal) kunnen worden voorgedragen voor het senatorship.

Het senatorship is een persoonlijke JCI Award. In de internationale statuten staat hierover: “A life entitled JCI Senatorship may be awarded to individual members or past members as means of honouring them for rendering outstanding service to the JCI organization”.
Binnen JCI Gorinchem hebben wij momenteel 14 senatoren die allemaal op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan JCI.

De heer J.W. Baas
De heer K. Damen
De heer G.J. Harteveld
De heer L.P. Hoegee
De heer P.L. Holleman
De heer J.H. van Hoorn
De heer C. Luiten
De heer A. Nijdam
De heer A.L.J.M. Nouwens
De heer Th.M. van Stipthout
De heer T. Visser
De heer F.J.C. Vos
De heer J.M. van der Wal
De heer H. van Zanten