Oud en Nieuw

Oud en Nieuw

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur met nieuwe plannen. Nieuwe ideeën voor de inrichting van commissies ,nieuwe projecten en een hernieuwde motivatie om met elkaar grootste dingen te bereiken. Frisse projecten, zoals TedX Gorinchem en de Gorcumse Pubquiz zetten de Junior Kamer opnieuw op de kaart.

Al dat ‘nieuw’ betekent echter niet dat we het ‘oud ’vergeten. Het Gorcumse golfevenement, Ballen op de Wallen, en het vijfjarig lustrum van de Gorcumse Rally laten zien dat de kamer de afgelopen jaren mooie en unieke projecten heeft opgezet. Dit jaar bestaat de Junior Kamer Gorinchem, tegenwoordig ook wel JCI Gorinchem genoemd, een gedenkwaardige 50 jaar. Een prachtig jubileum dat gevierd moet worden! De kamer zou echter niet kunnen bestaan zonder haar oud-leden. Vandaar dat we dit lustrum ook willen gebruiken om weer in contact met onze oud-leden te komen en om deze halve eeuw Junior Kamer samen met hen te vieren. Oud en nieuw komen elkaar ook tegen in de lustrumcommissie, die eind september een feest gaat houden om niet te vergeten.

Landelijk loopt helaas het aantal leden van JCI Nederland terug en zijn zelfs kamers beëindigd vanwege onvoldoende leden. In een tijd van druk vanuit werk- en privéleven ben ik daarom trots op onze (aspirant) leden die een deel van hun schaarse vrije tijd besteden aan de activiteiten van en voor de kamer. Laten we met zijn allen, oud en nieuw, de schouders eronder zetten en om te zorgen dat de kamer een plek blijft waar we kunnen leren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan elkaar en aan anderen.

Vivian Van Essen

Voorzitter JCI Gorinchem 2019